Bemeye kurushinga by Abatangampundu

Umva ukuntu bemeye kurushinga Ayiye ayiye turabemera cyane weee Umva ukuntu bemeye kurushinga (2) Ubukwe bwiza bageni bahire weee Umva ukuntu bemeye kurushinga Muzabyare muheke, mubyare hungu na kobwa weee Umva ukuntu bemeye kurushinga Nimuvuze impundu, abana bacyuye inganji weee Umva ukuntu bemeye kurushinga Ayiye ayiye turabemera cyane weee Umva ukuntu bemeye kurushinga (2) Abemeye […]

Continue reading

Nkundira wirira by Abatangampundu

Ndagira nte yeee, ngo nkwihoreze Ko nkumara intimba ugashavura Unzanze ngukunda nawe urabizi Zuba ryanjye nkundira wirira Erega ndabizi, nkundira wirira Usize inshuti zawe , nkundira wirira Yemwe n’abavandimwe bawe Ndabibona n’ababyeyi baragusezera Humura ndabireba kandi tuzabasura Ndagira nte yeee, ngo nkwihoreze Ko nkumara intimba ugashavura Unzanze ngukunda nawe urabizi Zuba ryanjye nkundira wirira Nguhe […]

Continue reading

Mudashira irora by Abatangampundu

Mudashira irora, shenge urabehooo Iki cyuho uduteye mu muryangooo Kizadutera irungu ry’imyaka ibihumbiii (Babyeyi mweee) Babyeyi mwabyaye mugaheka Namwe nshuti z’inkora mutima Nidufatanye twese tumuguyaguye Shenge atarira, adatsigimba tukarira twese Wicika intege, oya wibabaraaa Dushyize hamwe ngo tuguhozeee Tukugire inama, ihorereee (Babyeyi mweee) Babyeyi mwabyaye mugaheka Namwe nshuti z’inkora mutima Nidufatanye twese tumuguyaguye Shenge atarira, […]

Continue reading

Kimbagira by Abatangampundu

Kimbagira we, narazigabanye we Kimbagira we, ziraguherekeje weee Yewe kimbagira ugende, mfura y’izindi Yewe kimbagira ugende mfura y’izindi Kimbagira we, ayiyeee Kimbagira ugende, iwanyu baragutanze Kimbagira ugende, bazagusura Kimbagira we, narazigabanye we Kimbagira we, ziraguherekeje weee Yewe kimbagira ugende, mfura y’izindi Yewe kimbagira ugende mfura y’izindi Akuzanye agukunze, ayiyeee Akuzanye uri mwiza, urasa n’inyenyeri Urasa […]

Continue reading

Igendere by Abatangampundu

Shenge igendere se mukundwa Yeee iyo ugiye si ishyanga Yeee uzindutse arahataha Yeee tuzagusura twese Irungu ni rikwica Yeee jya uririmba indirimbo Yeee twaririmbaga kenshi Yeee tujya guca ubusuna Mwali we igendere se mukundwa (mukundwa we) Yeee iyo ugiye si ishyanga Yeee uzindutse arahataha Yeee tuzagusura twese Niwumva wakumbuye Yeee ujye uterera ijisho Yeee ku […]

Continue reading

Abakobwa b’iwacu by Abatangampundu

Abakobwa b’iwacu Abakobwa b’iwacu ni beza cyane Ntibagira uburyarya Bahorana urugwiro Abakobwa b’iwacu barakagwira Yeeeee, urasohoke udatinya Yeee useruke bakurebe Maze shenge ugarike ibyano Shenge inseko yabo irera Nyabusa nsekera ngushushanye Shenge isekere ngushushanye kandi nkugabire gaju Abakobwa b’iwacu Babyuka mu gitondo iki cy’umuseso Bamwe bafashe imyeyo Abandi boza ibyansi Abakobwa b’iwacu barakagwira Yeeeee, urasohoke […]

Continue reading