Nongeye ndaje by Patient Bizimana ft Aimé

Oh Mana nyiringabo Amahanga n’abayatuye ntibasiba Kukubwira amagambo y’isezerano ryawe Dore nanjye umwe mubo watoranije mu gihe nk’iki Negereye intebe y’ubwiza bwawe Ngo ngushime ngushyire hejuru Nyakira Data Hari ijambo rimwe nifuza kukubwira Mana yanjye nkuru usumba byose Nyemerera rimwe wongere unyumve Ndagarutse mu ngobyi y’ubwiza bwawe Umviriza amagambo y’uyu mutima wanjye Maze ukore ikintu […]

Continue reading