Rugoli rwera by Orchestre Irangira

Rugoli rwera nk’inyanjye Rumuli rw’umutima wanjye ngwino twibanire Ni wowe ntegereza amanywa n’ijoro Ni wowe umpora ku mutima Ngwino twibanire Urukundo ngukunda Ntiugira urugero ngwino mbikwerurire Umukiro wanjye ni uko waza Ukangira na njye nkakugira Shenge tukibanira Nsigaye mpora nigunze Kubera kutakubona nk’ubu nzahereza he Nshuti nikundira wintererana Umva ijwi ryanjye unyibuke Maze unzirikane Menya […]

Continue reading

Nshatse inshuti by Orchestre Irangira

Nshatse inshuti zirananiye N’izo najyaga niringira Ntbiteye kabiri tutaranduranya Ngira inshuti mfite icyo nziha Iyo nkibuze sinkibone Ubucuti nk’ubwo bushingiye ku ki Iyo ninjira mu kabali Mbona beenshi baza bandamutsa Nyamara nataha simbone umperekeza Ubu ni ubugira gatatu Nkubitwa mvuye mu kabali Nasangiye na benshi nkabura untabara Nshatse inshuti zirananiye N’izo najyaga niringira Ntbiteye kabiri […]

Continue reading