Nzi ibyo nibwira by Israël Mbonyi

Nind’ ushaka kugira ubwiza Ukeneye icyubahiro Ngaho nagende abishakishe Gukora ibyiza ubudacogora We ntiyite ku maso y’abantu Kuk’ ubwabo ntibamukunda Ahubwo yite kw’izina mwita Kuko nd’Imana yamuremye (2) Nzi ibyo nibwira kubagirira Si ibibi ahubwo ni ibyiza Kugira ngo mbareme umutima W’ ibizaza, ndabakunda Ngaho mugende mubwire abababaye Muhumurize abakomeretse Mubabwire baze barebe Dufite Imana […]

Continue reading