Ihorere Munyana by Urukerereza

Ihorere Munyana (ihorere Munyana) Munyamanza w’ingwe (ihorere Munyana) Munyana wa wa Shema (ihorere Munyana) Munyamanza w’ingwe (ihorere Munyana) Nibaguha amata (ihorere Munyana) Mu cyansi cy’isugi (ihorere Munyana) Mu cyansi cy’isugi (ihorere Munyana) Uzasugire nka cyo (ihorere Munyana) Sobukwe aguhoze (ihorere Munyana) Aguhongere Gitare (ihorere Munyana) Nyokobukwe na we (ihorere Munyana) Akore ku kuboko (ihorere Munyana) […]

Continue reading