Yesu ni iriba by Chorale Iriba

Abayanyoyeee, boseee Bararuhuuutseee Yarabogeje, abahindura ibyaremwe bishya peee Yesu ni iriba ry’amazi mazima Ni amazi y’ubugingo Ni amazi amara inyota y’ibyaha Akoza n’imitima (2) Abayanyoyeee, boseee Bararuhuuutseee Yarabogeje, abahindura ibyaremwe bishya pe Yemwe abafite inyota nimuze Ku mazi y’ubugingooo Nudafite ifeza nawe naze Kuko atangirwa ubuntu peee (2) Ngwino ku isoko (ngwino ku isoko) Y’amazi […]

Continue reading